Latest

Pagiging ‘IMBA’ sa Malikhaing Pagpapakilala | ni Vasil A. Victoria, Ph.D.

ni Vasil A. Victoria, Ph.D. 

May kuwento at kuwenta sa likod ng lahat ng pangalan kahit gaano pa ito kalalim at/o kababaw! 

Gasgas, luma, at nilulumot na ang pagpapakilalang tatayo ang mga mag-aaral paisa-isa, pupunta sa harapan, at sasabihin ang kompletong pangalan at iba pang kaugnay na mahalagang impormasyon tungkol sa kaniyang sarili. Ritwal na ito ng mga gusgusin, bukbukin, at ulyaning idea at kung ihahalintulad sa pagkain ay expired na. Kung gayon, narito ang ilang malikhaing estratehiya para makilala nang kakaiba ang mga estudyante sa unang araw ng pagkikita. Tandaang ‘first impression lasts.” Kung kaya’t sa alpha pa lamang ay dapat pasabog at nanggugulat na.

Una, HUMAN BINGO. Gagawa ka ng kabuoang 25 kahon, lima pahalang, lima pababa. Susulatan mo ito ng mga posibleng deskripsiyon ng mga mag-aaral. Pero tiyaking iba-iba ito para mapanghamon. Hindi maaaring sa unang hanay pa lamang ay naroon na lahat para sa isang mag-aaral. Mawawalang saysay ang paghahanap ng kapuwa-mag-aaral na magpipirma sa mismong kahon kung saan sakto o akma sa kanilang personalidad o hinahanap na paglalarawan kung naroon lahat ng sagot sa unang hanay pa lamang. Kung paano maglaro ng Bingo, problema mo na iyan. Punta ka muna sa peryahan!

Ikalawa, PILA BALDE. May mga kategorya ka kung saan ang mga mag-aaral ay ihahanay ang kanilang sarili. Hahatiin mo ang klase sa dalawang pangkat. Bahala ka na kung paano ang hatian. Marami itong paraan. Halimbawa, unang kategorya, ihanay ang inyong pangalan batay sa unang pangalan. Unahan sila sa pagsasaayos ng pagkakasunod-sunod at kapag nagawa na ay unahan naman sa pag-upo. Ganito lang kasimple, ganito lamang kadali. Ikalawang kategorya, apelyido naman. Ikaw naman ang mag-isip ng iba pang kategorya. Sa listahan ko ay may 25. Ang saya-saya kaya ng ganitong sistema!

Ikatlo, PANGALAN KO, HULAAN MO. Inter-aktibo ang ganitong sistema sapagkat ang guro ang huhula ng pangalan ng mga mag-aaral. Kunwari, tumayo lahat ng estudyanteng may kapangalan ng artista o personahe sa mundo ng showbiz. Halimbawa ang pangalan ay ‘Marian.’ Estudyante ang magbibigay ng tatlong clue pero dapat pahirapan sa unang dalawang clue. Ang ikatlong clue na ang pinakamadali. Halimbawa, ‘Ako ang Primetime Queen sa GMA 7.’ Marami pang ibang maaaring maging batayan halimbawa ay pangalan ng politiko, apelyido ng pangulo, sikat na mang-aawit, pangalan ng santo, at iba pa. Bahala ka na sa ibang kategorya!

Ikaapat, MATH WIZARD KA BA? Ang bawat titik sa iyong pangalan ay irerepresenta ng numero. Kaya ang titik ‘a’ ay 1. Muli, guro ang huhula. Malalaman dito ang talino ng guro sa mundo ng titik at numero! Gudlak! Siyempre, ito ay isusulat sa pisara. Tandaang mas tumatagal ang pagkatuto sa paraang pasulat kaysa sa pasalita! Dito, lahat ng pangalan ay makikita sa pisara. At muli, tandaan, mas natatandaan ang pasulat kaysa sa naka-project. Ayon sa pag-aaral, mas natututo ang bata sa mga paksang nakatala sa pisara kasi nariyan hanggang matapos ang klase. Sa projector, ilang segundo lamang, boom. Wala na. Nganga. Limot na.

Ikalima, KASAYSAYAN NG NGALAN. Ang mga estudyante ang magsasalaysay at/o maglalarawan kung paano nabuo ang kaniyang pangalan, saan ito kinuha, bakit ito ang naging pangalan, trivia sa likod ng pangalan. Sa pangalang Vasil Victoria, alam ba ninyong may tigsampung trivia sa likod ng aking una at huling pangalan. Tuwang-tuwa rito ang mga mag-aaral.

Ikaanim, TALENTADONG PANGALAN. Umpisa pa lamang ay makapagmalas na agad ng kanilang talino o talento ang mga mag-aaral. Kung si estudyante A ay magaling kumanta, pakantahin. Kung si estudyante B ay mahusay sumayaw, pasayawin. Kung si estudyante C ay magaling sa Matematika, iparesobla ang isang salalayang konsepto sa mundo ng Matematika. Kung si estudyante D ay magaling sa mahika, e ‘di mag-magic. Amazing, hindi ba?

Ikapito, FAST TALK. Bibigyan mo ng tigdadalawang minuto ang estudyante para magtanong sa guro. Tama, guro ang tatanungin. Sa ganitong paraan, makakaramdam ang mga estudyante ng kagaanan kasi ang mga pauna nilang tanong sa isip ay maibabato kaagad nila sa guro. At tandaang lahat ay maaaring itanong. Maaaring hindi sagutin. Maaaaring magpaliwanag. Makikilala agad ng guro kung sino ang estudyanteng kritikal magtanong, malaman magtanong, non-sense ang tanong, personal ang tanong, at iba pang nakakasindak at kontrobersiyal na tanong. Maaari namang ang fast talk ay sa kapuwa-mag-aaral. Bunutan kung sino ang partner. Sa ganitong sistema, kakakaba-kaba ang mga susunod na eksena!

Ikapito, I-BIONOTE MO AKO. Lagi na lamang oral ang self-intro. Para maiba, pasulat naman. Ikaw ang magbibigay ng tiyak ng mga patnubay sa mga gusto mong malaman sa mga mag-aaral. Mas mainam ang anyo ng tila resume kasi maaaring balik-balikan. Kapag pasalita, wala na. Limot na sa unang araw pa lamang.

Ikawalo, INTERBYU. Bilang guro, nakatuon ang pagkilala sa magiging trabaho ng mag-aaral sa mga darating na panahon. Ikaw ang unang sasalang at magpaparanas sa kanila kung ano ang ‘pakiramdam’ sa isang pakikipanayam. Magkakaroon din agad ng idea ang mag-aaral kung suwak ba sila sa kanilang pangarap sa buhay.

Ikasiyam, ANG KANTA o PELIKULA/TELESERYE NG BUHAY KO. Metapora ito kung ano at/o saang pelikula nila mas nauugnay ang kanilang buhay. Malalim na pagninilay ito kung paano maiuugnay ang kanilang sariling karanasan batay sa pamagat ng kanta o pelikula/teleseryeng sasambitin.

Ikasampu, HENYONG UTAK. Kagulat-gulat na sa unang araw pa lamang ng pasukan ay nakabisa o namemorya mo na ang lahat ng pangalan sa class list. Ito ang pasabog. Habang nag-a-attendance ka ay walang kopya. Sinusulat mo na lamang ang mga wala pa (late). Kapag nagbato ka ng tanong, alam mo agad ang pangalan. Tingnan ko lamang kung hindi masyadong magulat at pumalakpak lahat ng mga mag-aaral sa unang araw pa lamang.

Ilan lamang ito sa mga mabisa at malikhaing estratehiya sa pagpapakilala. Marami pang iba. Alam kong may maiisip ka pa. Iparamdam natin sa mga mag-aaral ang danas ng kakaiba, good vibes, at masaya. Handa ka na bang bumitaw sa nakaugaliang sistema? Kaya pa ba?

Maging ‘imba’ sa panahong maraming tradisyonal ang naglipana!

Maging ‘imba’ sa panahong ang kaagaw natin ay social at mass media!

Maging ‘imba’ sa panahong nalulusaw na ang ‘face-to-face’ na pakikisalamuha sa kapuwa!


___

Si Vasil A. Victoria, Ph.D. ay Associate Professor 2 sa Ateneo de Naga University sa Lungsod ng Naga.