Latest

TEACHER CORNER by Jose Literal | Tamang Pagpili, Para sa KinabukasanBy Jose L. Literal
TIC, Bangon Elementary School
Lupi, Camarines Sur

Sa tuwing darating ang panahon ng halalan, maraming mga pangako para sa kaunlaran ng ating bayan ang maririnig sa mga gustong manungkulan at magkaroon ng posisyon sa ating pamahalaan . Panahon kung saan ang ordinaryong mga mamamayan ay naguguluhan kung kanino nga bang pangako ang walang bahid ng kasinungalingan sapagkat kanilang mga salitang binibitawan ay pawang kay sarap paniwalaan , ngunit dapat din nating isaalang-alang kung tunay nga bang ito’y dapat nating asahan o ito lang ang mga salitang alam nila na ating kailangan.

Ikaw ba’y padadala sa ganda at napapanahong tuno ng jingle nila?, sa kandidatong sikat dahil artista? Sa taong kilala dahil lahi ng pulitiko ang buong pamilya?, o sa kabaitan ngayon lamang ipinakikita? Kung ito ang basehan mo ng kandidatong iyong iboboto, pakaisipan mo ang iyong pagpili ay katumbas ng kinabukasan ng buong mamamayang Pilipino . . .

Ako ay isa ring katulad mo na naguguluhan kung sino ang dapat iboto, katulad mo na umaasa na kanilang sinasabi marahil ay totoo. Subalit tayo ay magtanto, kaya nga ba nila na paglingkuran ang mga simpleng tao at magtrabaho ng may prinsipyo? Himayin mga plataporma ng mga kandidato.

Simple lang ang aking maipapayo na maaaring magiging basehan mo sa pagpili ng tamang kandidato subalit nasa saiyo kung ito’y pakikinggan mo. Pakaisipin mo kung sila ay tunay na may malasakit at pagmamahal sa ating mga maliliit na tao at handang tumulong sa lahat ng oras, di lamang sa panahon na tulad nito. . . .

Kaya kaibigan bago ka pumili ng kandidato mo, isipin mo ang kinabukasan mo ay nakasalalay sa taong pipiliin mo. . .