Barryman's Coffee and Tea

Barryman's Coffee and Tea

Rawitdawit sa aldaw nin mga puso


Mga burak sa hardin sa Guinaban, Ocampo, Camarines Sur

Maogmang aldaw nin mga Puso,Tama na an pait asin pagmundo
Dae mauri sa may kakupo-kupo,
Maabot man an saimong katagbo

Kun nalilipot, magkape sundo mapaso,
Kun hanap burak, dakol kang mapupudo
Kun gutom, dakol pagkakan na maisu'su,
Kun napapaha, dakol arak na masasakdo

Rumabas ka, sundo ika na sana maghabo,
Lingaon an sadiri, dae ka mamayungko
Dae parahilinga, itong mabiriglang liko,
Diretso sana, ta baad ka pa makatangko


-- Rabas sa Bicol
https://www.facebook.com/Rabas-sa-Bicol-482143795600995


Philhealth

Philhealth

Ako Bicol

Ako Bicol

Trending

Powered by Blogger.