Latest

RAWITDAWIT | Sir Tudok


Sir Tudok

Kan nakaaging taon, may nagsumbong sako 
Respetado kong propesora ko kaidto sa kolehiyo , 
Bitbit an bareta na gikan sa lima nyang amigo,
Na anas negosyante dyan sa lumang centro, 
Gabos daa nagsumbong sa panunudok kan sarong empleado.

Hinapot ko kun ano an ngaran kan pastidyong empleado, 
Huyom sana nanggad su nagin kasimbagan kan maestra ko; 
Kaya, su sabi ko, ‘Marhay pa, Mam. Hulaan ko.’

Ay ta! Kan may ngaranan nanggad ako, 
Nagburulakog su mata ni mam, sa pag-ngalas sako, 
Natu’dan ko daa an persona, sararoan, eksakto.
An sabi ko: ‘Mam, imat-imat ko tabi iyan kan yaon pa ako sa serbisyo. 
Dakol na ako nadangog kan saiyang iyan na gibo-gibo.’

Saka na nagdagdag pa nin palabras si mam: 
Na su limang negosyante sasaro sana palan su pigngangaranan, 
Iyo na idtong pigsambit kong pangaran! 
Nagtao pa sya nin detalyes sa mga ginibong kaoragan.

Bueno, sabi ko man, ‘Bako man sana sya an kabali sa pa-sistemenang iyan 
Grupo tabi sinda, mam!’ Pigsambit ko su iba pa na dapat man bantayan. 
Totoo po na kun sweldo sana an ginikanan, bakong bigla an saindang pagyaman.’ 
Nakakabwelo an mga kino, ta turog su basog na ikos sa ibabaw kan duyan.