Latest

DOH, may patanid sa mga bakasyunista, mapenetensiya ngonyan na Holy Weekni Vince Villar

Legazpi City - Higot an pagirumdom ngonyan kan Department of Health (DOH-Bicol) sag abos na mga masagibo nin Flagilation o penetensiya na likayan na an gawing ini, alagad kun dae talaga mapapugol, magpakunsulta o magpahiling tulos sa doctor pagkatapos.

Segun kay Mr. Ken Nuyda, Health Educational Promotion officer kan DOH, delikado asin pwedesir na ikagadan kan sarung tawo an paglugad sa lawas sa paagi kan penetensiya, kun dae ini malilinigan nin tultol asin dae maipapahiling sa doctor.

Suboot, posibleng magka-tetanus an nagpepenetensiya na pwedeng ikapahamak kan saiyang buhay kun kaya importante an pagkunsulta sa doctor.

Sinabi kan opisyal nan aka code white alert man an DOH asin naka stand by an gabos na mga partner hospitals ninda kun kaya pwede sindang maghagad nin asistensiya medical sa mga ini anuman na oras.

Miyentrastanto, pinag iingat man kan opisyal an gabos laban sa mga water born diseases na pwedeng Makua ngonyan na seman santa siring kan cholera asin Food Poisoning.

Sinabi kaini na dapat malinig asin maray an paka prepara kan mga pagkakan ngani maiwasan an pagkahudong.

Likayan man an mga overcrowded na mga lugar ngani malikayan an Flu asin iba pang viral diseases.

Huli ta mainit an panahon, kumon man an heatstroke kun kaya dapat na mamantinir an pag inom nin 8-10 baso nin tubig asin mantiniron na presko an lawas.

Kun mabiyahe, siyertuhon nan aka kondisyon pakaray an sasakyan na gagamiton asin dapat na an driver an physically fit man ngani maiwasan an road accidents.

Sa pagkarigos sa mga beaches o resorts, dapat sa mga malimpoy pang oras siring kan alas 7-9 nin aga asin alas 3-6 nin hapon, ngani dae masulo an kublit.

Pirming pasulugon nin ID na may telepono numero kan mga magurang, kun mapasiring sa mga matawong lugar ngani magamit kun encase mawara an aki.

Pirming mag check kan kamugtakan kan panahon antes magbyahe asin magdangog pirmi nin bareta para sa mga importanteng anunsiyo.