Latest

Huna niya jackpot ta mestiza, idto palan sarong aswang | ISTORYANG BIKOLNON ni Bert De Los Martirez


1946 Pagkatapos sana kan giera mundial numero dos digdi sa Ciudad nin Naga, Si Facudo na taga Cadena de Amor, sarong parabuno sa merkado kan Naga, iyo an pinaka guapo kan panahon ta ini gikan sa familya nin mga kastila. Pang elosyon digdi, pang elosyon duman, gulping mga babae an kinakawatan ni Facundo, ang iba nag hihiribe an iba naanggot. Sarong aldao, nasumpungan ni Facundo an sarong mapution na babae, halaba an buhok asin magayonon, ini nagtitinda nin buyo, bunga asin puti na gamit sa mama-on nin mga gurang. Tolos ining pig elosyonan ni Facundo asin nagustuhan man siya kan babae. Ipinamamareta ni Facundo sa mga kapwa niya parabuno an bago niyang elosyon ta nakikidagos soboot sa sarong kabisto sa Gainza alagad ini gikan sa kabisayaan.

Maogma an buhay ninda Faunco asin ni Tisay, pirme sindang nagsisine sa Cine Cita ang mahalas asin malamok na sinehan sa nagabang simbahan kan San Francisco. Sa pagkahapon dai sinda nakakalingaw na mamasyar sa Plaza Rizal sa tongod kan Kapitolyo Provincial, maogma sindang naghuhungitan nin salted na mani asin nagpaparetrato sa mga retratista kan Elfe Studio asin Bragais Studio. Minsan inaalok ni Facundo si Tisay na magsimba sina sa Cathedral alagad habo si Tisay ta mayo daa nin panahon ta sibot sa pagtinda nin buyo asin bunga.

Kan si Facundo, makasumpong nin bang babae sa paki pamiyesta kaini sa Dugcal , medyo nalingawan niya si Tisay asin nababangkag si FAcundo sa daraga na taga Dugcal. Naaraman ni Tisay na habo na saiya si Facundo kun kaya nag sara ini kan saiyang tindahan na buyo asin dai na nahiling pa sa merkado kan Naga. Ogmahon si FAcundo ta naghuna siya nagbalik na sa bisaya si Tisay. Sarong matanga naglalakaw si Facundo sa may likuran kan Kapitolyo harani sa kanto kan Abella asin Igualdad para magbuno nin orig sa may gilid kan Naga River. Mantang nagtataghoy sa bulanon nin bangui, nakadangog si Facundo nin makusogon nin palaspas sa itaas, sa pagtingag niya iguang nag aging dakulaon asin maitomon na gamgam, medyo natakot si Facundo asin naging marikas an paglakaw, dai naghaloy an dakulaon na gamgam yaon na sa saiyang likuran, iguang mga kamot asin lalawgon nin babae na may tingo, pirit na pig sasaklot si Facundo. Dara kan magabat na lawas ni Facundo ta ini mataba asin makusog kumakan, nabutasan ini kan asuwang kaya nahulog si Facundo sa may kanto kan Abella, interong rungas asin lapo.

Garong pang gierang eroplano na nagbwelo sa itaas ang asuwang, asin liwat nag pasiring ki Facundo para siya sakloton, alagad si Facundo nagkurahaw nin tabang sagkod na madangog kan mga tawo na nagtatrabaho sa sinehan ni Bichara, duman nagdulag ang asuwang. Kan mahimasmasan sa grabeng lungse asin takot, inako ni Facundo na ang asuwang iyo an saiyang elosyon na si Tisay na gusto siyang baluson sa ginibo niyang pag ringaw sa dating kaelosyon.