Latest

RABASERO ni Vince Villar | Daeng pakinabang, di palayason!


Haros wara man pakinabang palan,
Palayason na nanggad an mga iyan
Ining negosyong pasugalan,
Sinda sana an nagyayaman

Mantang dakula an satong pangangaipuhan,
Para sa mga pobreng may mga kahilangan
Uru aldaw yaon naghaharagad tabang,
Pondo kan gobyerno, kapos man

Makaturutristeng maaraman,
Desi otso mil kada bulan!
Milyones an derilensiyahan,
sensilyo an satong kabangaan

Isipon nindo na kita pigboboa sana man,
Kaining mga operator nin pasugalan
Uru aldaw milyones an tarayaan,
Desi otso mil sana an buwis na binabayadan?

Pati mga taga PCSO grabe ng iuragan,
Pati sinda gari pigloloko naman
Dapat kuta 70 million kada bulan,
An bayad, harayo sa katotohanan

Sisay sana ngonyan an nagpaparayaman?
Ining mga nanginginabang sa surugalan..
Bako sana ining mga operators na dayuhan,
Kundi maging mga protector, na saindang sinusuhulan

Makangangalas kung ngata kaipuhang suhulan?
Kun an sabi, operasyon ninda legal man palan?
Dae daw tabi totoong may darayaan?
Ngani mas dakula an derilensiyahan?

Sa hiling nindo maabot daw tabi sa punto kan garadanan?
Kun bako milyones an saindang pig aaragawan?
Garu naka jackpot sinda nin kahon kahon nin bulawan,
Hale sa bulsa kan mga albayanong adik sa surugalan

Puko mas o menus, sarung taon na digdi an STL na iyan,
Puon kan an LUCKY V iyo an mamuhunan,
Aram ng dati kan gobryerno lokal an saindang kalokohan,
Hinalat pa nanggad na sinda magbaradilan?

An sabi, tama na, ta baad maglala an garadanan,
Tutal ngaya, dae ta man sana pinakikinabangan..
Ngata palan lugod ta pinahaloy haloy pa an mga iyan?
Pinapundo na dapat tulos, kan nagpupuon pa sana man!

Isipon nindo kun an konsepto kaining pasugalan,
Ipaparehas sa Lotto, may dakulang kapakinabangan
Lambang taya ta, aram ta an padudumanan,
Mga tawong may pangangaipo, sato pang matatabangan

Bako kan siring kan nangyayari sa ngonyan,
Lambang taya ta, pirang tawo an nagyayaman
Sa bisyo asin luho, urog pang nasisiraman
Inom, sugal, babayi, urog pang nadadagdagan

May mga pulitikong, dae ng kapiyerdehan
Huli ta may pang sustiner, sa mga dapat suhulan
Uru aldaw man hagadan, urog pang minayaman
Dae nahihiro an ibang hinabasan, ta yaon an pasugalan