Latest

Panawagan para sa Buslo ng Tula: Antolohiya ng mga Tulang Pambata sa Iba’t Ibang Wika ng PilipinasMga Editor: Carlos A. Arejola at Eugene Y. Evasco

Iniimbitahan ang lahat na mag-ambag para sa kauna-unahang antolohiya ng mga tulang pambatang nakasulat sa anumang wika sa Pilipinas. Pahahalagahan ng mga editor ang mga tinig hindi lamang sa mga pangunahing wika sa bansa (hal. Tagalog, Kapampangan, Pangasinan, Ilokano, Bikol, Hiligaynon, Waray, Sebuano) kundi mga wikang katutubo, dialekto (hal. Tagalog-Palawan), at mga barayti ng lingua franca (hal. Filipino-Davao) upang maipamalas ang konsepto ng bata at pagkabata sa buong kapuluan.

Matagal nang napag-iiwanan ang tulang pambata sa kalakhang produksiyon ng panitikang pambata sa usapin ng dami at kalidad. Ang kadalasang nalalathala at naipababasa sa mga bata ay mga tulang didaktiko o nangangaral na masusumpungan sa mga textbook. Nilalayon ng proyektong ito na makapag-ambag ng mga bagong tula para sa mga bata na tutugon sa kanilang interes, kakayahan, buhay, kultura, at panlasa.

Bukas ang antolohiya sa lahat ng wika ng bansa. Balak ng mga editor na ilathala ang mga tula sa orihinal na wika na may kalakip na salin sa wikang Filipino. Maaaring tradisyonal ang anyo at nakabatay sa tulang-bayan. Maaari rin namang makabago ang tulang pambata sa anyo at nilalaman. Tumatanggap kami ng mga lirikal na tula o kaya’y mga naratibong anyo. Naghahanap kami ng mga tulang pambatang pumapaksa sa mga sumusunod:
1. karaniwang buhay ng bata
2. kultura ng pagkabata
3. kalikasan tulad ng mga halaman, prutas, at hayop
4. pamilya
5. pagkain
6. kaibigan at pakikipagkaibigan
7. usaping pampaaralan
8. mga pagdiriwang sa isang lugar tulad ng pista
9. mga tradisyong lokal at rehiyunal
10. mga bayani, artist, at siyentista ng rehiyon
11. usaping panlipunan
12. napapanahong usaping global

Narito naman ang ilang pang kahingian sa iaambag na mga tula:
1. Ang makata ay maaaring magsumite hanggang limang (5) tulang pambata.
2. Nakasulat sa anumang wika sa Pilipinas. Kung ang tula ay hindi nakasulat sa wikang Filipino, kailangang may lakip na salin sa Filipino ang bawat tula.
3. Pahahalagahan, bagamat hindi limitado, ang mga tulang pambata na nasa anyo ng tradisyonal na tula tulad ng tanaga, diona, oyayi, awiting-bayan, tagulaylay, ambahan, salawikain, kalipunan ng bugtong, harana, at marami pang iba.
4. Maaari ring lumikha ng makabagong tulansangan (tulang binibigkas sa kalye) para sa mga batang mambabasa.
5. Kailangang mauunawaan ito ng batang mambabasa, edad 6 hanggang 12 taong gulang.
6. Tatanggap lamang ng mga tulang hindi pa nalalathala.
7. Iwasan ang mga tulang lantarang nangangaral.
8. Isumite ang mga tula at salin sa word file, kasama ang isang talatang bionote o tala sa may-akda.

Maaaring ipadala ang kontribusyon sa AklatTulangPambata@yahoo.com. Ang deadline ng pagsumite ng mga tulang pambata ay sa Enero 15, 2018.