Latest

Penitential Walk for Life, gigibuhon sa Naga City


Inimbitaran kan Arquidiocesis nin Caceres an gabos na makisumaro sa Penitential Walk for Life na gigibuhon sa Abril 8, ala-5 nin aga pasiring sa Penafrancia Basilica.

"An Penitential Walk sarong pagpamibi para sa nasyon na lugod padagos kitang giyahan kan Kagurangnan. Ini man sarong pag-andam para sa mas makahulugan na Semana Santa.

An pagbali sa Penitential Walk for Life sarong pagpatunay na kita nagtutubod na an buhay sagrado asin pagpahiling na satong isinisikwal an EJK asin death penalty bilang mga solusyon sa problema kan droga.

Magkakaigwa nin pagpangadyi, pakumpisal asin Santa Misa. An mga parokyang pupunan kan Penitential Walk iyo an mga minasunod: Sta. Ana, Magarao; Asuncion, Canaman; Pronto Socorro, Haring; Sta. Teresa, Dugkal, Camaligan; Del Carmen, Carolina; Penafrancia, Francia; Mater Salutis, Cararayan; San Judas Tadeo, Concepcion Grande; Immaculate Concepcion, Concepcion Pequena; Holy Cross, Tabuco; San Lorenzo, Abella; asin, San Francisco Parish. Maiba man sa Penitential Walk an manlain-lain na Religious Organizations arog kan Couples for Christ asin an Knights of Columbus.

An mga mawot magbali sa solemneng aktibidad na ini, pwedeng magrani sa mga parokyang nasambit para maaraman an rota pasiring sa Basilica. Para sa mas sararong pagpahayag, hinahagad na an mga mabali magsulot nin puti o itom na T-shirt. Igwa man mga Statement Shirts na pwedeng bakalon sa mga Parokyang nasambit asin sa St. Paul Media Center.

Liwat, iniimbitaran an gabos na makisumaro sa Penitential Walk sa April 8. Sarabay kitang maglakaw, mamibi asin magpahayag kan satong pagtubod," sabi kan ipinaluwas na press release kan Arquidiocesis.