ISIPON, OSIPON | Bakal na kamo!


NAGA CITY (Bicol Standard) — “Disganado na kuta akong mabuhay ta may diferencia sa lawas. Alagad, nakahiling ako nin paglaom kan ako makanood na maggibo nin key chain na ipinapabakal ko oro-aldaw.”

Ini an masalinggayon na osipon ni Joel Laforteza, taga Sto. Domingo, Milaor, Camarines Sur, na nagtitinda sa guilid kan tinampo sa centro, sa guilid kan Crown Hotel, digdi.

“Aram ko man po na sagkod pa man dai ako makakalakaw. Naghelang ako nin polio kan ako aki pa. Kaya, an sakong mga tabay saradit asin may diferencia. Dai ako nakakatindog asin dai nakakalakaw. Maray ngani na igwa ako nin wheel chair,” sabi ni Joel.

“May aldaw ngani kadto na gusto ko nang magadan ta mayo man papadumanan. Pero, naisip ko na maghingowa para may gastoson kada aldaw,” dugang pa niya.

Mientrastantong nasa kainitan an saiyang estorya, may mga nagkakasiribot man na parabakal kan mga magagayon asin de color na key chain na gibo niya na nakabitay sana sa atubangan kan saiyang wheel chair.

An maogmang lalawgon ni Joel iyo an nagtatao nin liwanag para magdulok saiya an mga parabakal, na an kadaklan mga estudiante asin mga joven pa.

Ipigbibida ni Joel an saiyang mga paninda na an kantidad baratohon sana, an iba 20 sagkod 30 pesos sana.

Sabi pa niya, dimalas na man kun dai siya makadelensya nin poon P250 sagkod P300 an aldia, ta dakul an mga nagagayonan kan mga sari-saring kolor na key chain na sadiring gibo niya.

An sabi ni Joel sa mga nagbabarakal asin nag-aaribonbon saiya, bastang maghigos sana, igwa nin malalaoman na bweltada.

Sa edad na 43 anyos, soltero pa siya, asin mayong plano na mag familia.
Powered by Blogger.