Latest

EDITORIAL | Parakuang aki sa Naga City

Kan primero pa sanang magbutwa an bareta sa radyo na may nawarang aki na suboot kinua kan mga dae bistong tao, nagkapira tulos an nagpahayag nin pagduda sa katotohanan kan estorya.


Enot, poon pa kan enot na mga panahon, parate nang nag-kakaigwa nin siring na mga huring-huding na ngapit sa panahon napapatunayan na kabalbalan man sana an osipon.

Syempre, dakul an nahadit.

Kun totoo mananggad an siring na osipon, sisay baya an dae makurab-kutab an daghan.

Orog nang an victima mga joven asin menor de edad.

Nagtubod man tulos si ibang mga nakaheling sa Facebook asin nakadangog sa radyo kan bareta na producto sana nin marigsok imahinasyon.

An pulis sa ibong na lado, pigconfirmar an informasyon ta may nag-report mananggad sainda na magurang kan aki na suboot victima.

Nag-orog pa an paghadit kan may ikaduwa asin ikatulong nagdulok asin nag-osip sa pulis dapit sa nawara na aki.

Maray ngani ta calmado sana si City Director Julius Munez sa pag-atubang kan problema.

Enot, nagpasabot siya (Munez) sa radyo na ginigibo ninda an saindang trabaho para maresolveran an problema.

En vez na pahimutikan tulos an bareta, nangapodan an mga awtoridad sa mga magurang asin sa gabos na namamanwaan na mag-cooperar asin magtabang sa pagmato kan problema.

Sa laog nin nagkapirang aldaw na mayong hotahot na pag-adal kan mga informasyon, nadiscubre na an tunay na sitwasyon.

An mga reports na may nawarang aki o menor de edad, mayong katotohanan.

Naisipan kan pulis na si mga aki na nagsusumbong na pigdukot sinda, nag-imbento sana nin estorya.

Hale sa teleserye na nadalan sa TV an pigtarahi-tahing osipon na kun dae pig-imbestigaran garong totoo na.

Bakong totoo an estorya dapit sa pigdukot na mga aki sabi ni Munez.

Dapat taposon na digdi an estorya.

Kun sabagay, sabi kan pulis, may maray man na adal an itinao kan nasambit na hambog na osipon.

Sa panahon na an gabos naghahadit sa siring na sitwasyon naipaabot kan mga awtoridad na an paz y orden sa satong kapalibotan bako sanang obligasyon kan pulis.

Dapat, katabang kita gabos.