For immediate hiring

For immediate hiring

Wednesday, January 4, 2017

Mga tios na pamilya sa gilid kan dalan

Ini na lang po an natada kan saiyang sadit na dampa. An tios sa pagkabuhay na may sadiri kan harong na ini, naghingowa guiraray na patindogon an apat na harigi kan saiyang "inaapod na harong." Apat na harigi, may lipod na sako, asin sinala-salang dahon nin niyog an saiyang pandong. Tama sanang turogan kan sarong tawo an saiyang nahaman na palasyo. Retrato na kua ni Vince Villar.

Ini an kamugtakan kan mga harong sa gilid kan tinampo hale sa Sagnay, Camarines Sur, pasiring sa Tiwi, Albay. Maroromdoman na an lugar na ini iyo an dalan kan bagyong si Nina. Sa likod kan mga gaba na harong, an nagkapira sa mga nakatindog na puon nin niiyog, na pirang taon dae mapapakinabangan, huli ta piniripit kan makusog na kalamidad. Retrato na kua ni Vince Villar.

Share:

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

Featured Post

Employees duped with fake beauty products in Naga City

NAGA CITY 6/14/17 (Bicol Standard)--A certain Dr. Briones, who introduced herself as a former business associate of Belo Group of Compa...