Latest

Mensahe sa Bagong Taon ni Arsobispo ng Caceres Muy Rdo. Rolando J. Tirona, OCD, DDMensahe sa Bagong Taon

ni Arsobispo ng Caceres Muy Rdo. Rolando J. Tirona, OCD, DD

Mga Tugang!

Nakaranas tayo ng hindi inaasahang mabigat na Pasko dahil sa bagyong Nina. Sa kabila ng ito, sinikap nating ipagdiwang at lasapin ang mensahe ng Pasko- na ang atin Manububos, si Hesus ay isinilang para maging kapiling natin ang Diyos. Si Hesus ay ang Immanuel, ang Dios na kapiling natin araw-araw.

Sa pagdating at pagsalubong natin sa Bagong Taon 2017, ang diwa na ang Dios ay kapilin natin ay dapat maging mas matingkad sa ating mga buhay.. sa ating pag-iisip, sa atin relasyon sa ating pamilya at kapwa, sa ating pagkilos sa kabuhayan at sa ating gampanin sa lipunan at sa simbahan.

Sa taong ito na

ipinagdiriwang natin ang Taon ng Parokya at sambayanan, mag-tulungan tayo sa ikauunlad ng ating parokya at sambayanan.

Bilang mga Kristiyano at Pilipino, ipagtangol natin ang kabanalan ng bawat buhay ng tao.

Samasama tayong kumilos sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bansa sa pamamagitan ng paggalang sa karapatang pang tao, sa pagsupil sa masasamang bisyo, tulad ng illegal na droga at sugalan, ibalik natin ang moralidad sa ating pagkatao at sa ating lipunan. Higit sa lahat isabuhay natin ang ating pananampalataya sa Panginoon at ang man ating debosyon sa aing INA!

Binabati ko kayong lahat ng Mapagpala at Masaganang Bagong Taon!

Ang inyong abang Arsobispo,

+Rolando J. Tria Tirona, OCD, DD

Arzobispo ng Caceres