Art Workshop

Art Workshop

Unawa, awa, gawa: Ang buhay ng pamilya sa Eukaristiyaby Fr. Joey D. Gonzaga
Homily on the occasion of the Feast of the Divino Rostro, Mass before the Traslacion

Unawa

Ano ang bagay na dapat nating maunawaan sa araw na ito? Alam niyo po ba kung bakit kayo narito?

We are here for many reasons. But, the most important reason that brings us together in this Mass is to remember and celebrate with gratitude that day, August 26, 1882, when the two images of Our Lady of Penafrancia and the Divino Rostro were brought, transferred (traslacion) together to the Cathedral, so that people would humble themselves in prayer and plead for divine assistance to spare us from the deadly epidemic of cholera morbo. We were spared because they prayed and believed in the power of God’s mercy and love.

Today, we come because we remember. Narito tayo kasi nakakaalala. Mahirap kapag wala nang maalala. Kaya di po ba ang isang taong wala nang maalala ay nagiging tulala. 

We remember together for we are all recipients of God’s graciousness and mercy through our devotion to Ina and the Divino Rostro. Saint Paul, in his letter to the Colossians, exhorts us to remember that we are the people of God, whom he continues to love and choose as His own.

Meron po ba sainyo na wala man lang natangap na biyaya galing sa Diyos? Katiting man ngunit biyaya pa rin, mula sa kaniyang walang maliw na pag-ibig.

The Mass that we are celebrating today is a remembrance of Jesus’ infinite love who offered His own life for our redemption and salvation.

Today, we come to remember God and the people whom God loves. Wala na ang panganib nang epidemya ng cholera. Ano ang meron tayo?

Ang panganib ng ZIKA virus, banta ng terorismo, ang araw-araw na namamatay dahil sa kampanya ng gobyerno laban sa droga, ang kahirapan, kawalan ng trabaho, kurapsyon at marami pang iba.

What shall we do? Shall we just ignore the spate of killings that is happening almost every day? Shall we keep silent and pretend as if we do not remember anything?

My dear brothers and sisters the first devotees of Ina humbled themselves in prayer and recognized there was a God whom they could turn to. They remembered as we do remember now that we have a personal God who is above us yet cares for us and listens to our pleas. They recognized as we do recognize today that we have a mother and Jesus who are with us in our experiences of joy, sorrow, anguish, confusion and desolation.

My brothers and sisters we lose nothing when we humble ourselves in prayer. We do not become weak and powerless when we realize that we have a God who is stronger than us. Walang mawawala sa isang taong nagdadasal at nananalig sa Diyos. Hindi kahinaan ang kababaang-loob datapwa’t ito ay isang kalakasan nang isang tagasunod ni Jesus.

The prophet Zephaniah tells us in the first reading that we can sing, shout for joy, recognizing, remembering that God is with us. We shout Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. And we shall not stop shouting for joy, rejoicing with all our heart for the Lord does not stop helping us overcome our enemies, our problems, difficulties, frustration and desperation.

Sa kadaklan na veces dai niato maintindihan an Dios, kun tano ta garo dai nakikiaram an Dios sa mga inaagihan ta pero dai kita pinupugulan nin Dios na maghapot, magreklamo, magkurahaw! Nin huli ta an satong kurahaw, reklamo, mga hapot sarong gawe nin pag-arang, nin pag-pamibi, nin pagpasalamat sa Dios.

Awa


Remembering does not end in mental recollection. Ang nakakaunawa ay naaawa. Ang walang awa ay hindi nakakaunawa. “Father forgive them for they do not know what they are doing.” Only those who truly love can understand. Those who understand can truly love. And those who truly love can readily forgive.
True mercy always understands, always loves, always forgives yet it does not condone evil, injustice, immorality, violation of human rights.

Gawa


“Do this in memory of me.” Ang nakakaunawa ay gagawa nang tama. Yes, remembering is prior to doing but there is no true remembering without doing. “Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.”

When we do good, perform an act of mercy, we do it not for ourselves but for the Lord who has been so good and gracious to us. “Everything that you do or say should be done in the name of the Lord Jesus, as you give thanks through Him to God the Father.” (2nd reading) We are not acting on the basis of any superiority or personal efficiency but because the Lord has graciously enabled us to do so.

Traslacion-the transfer of the images of Ina and the Divino Rostro starts with this Mass here in Penafrancia and will end with another Mass there at the Cathedral. After nine days, the two images will be brought back via fluvial procession to the Basilica, their home.

Ang buhay nating lahat ay maihahantulad sa isang traslacion-may pinangalingan at may patutunguhan. We begin with thanksgiving and end in thanksgiving. We celebrate traslacion with this Mass and go back home after the Mass. But we will never be the same and our life will never be the same again, dahil tayo ay nakakaunawa, naaawa hindi lang sa salita kundi rin sa gawa. 

After the traslacion, let us all return home rejoicing like Saint John, the beloved disciple of Jesus, bringing with us not only Mary but Jesus, whom we adore and receive in Holy Communion.

Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro!

Trending

Powered by Blogger.