EDITORIAL | Para ki CD Julius Muñez

Belib man kita ki Naga City OIC Chief of Police Sr. Supt Julius Muñez.

Risa sa saiyang mga gawi-gawi asin gibo an determinasyon kan sarong hefe kan PNP na mawot padanayon an trankilidad sa satong lugar.Orog pa ngonian na igwa nin deklarasyon si Presidente Digong Duterte na yaon kita sa “state of lawlessness.”

An boot sabihon kita gabos dapat magmaan. Makisumaro asin mag cooperar sa mga nanunungdan.
Kun minsan lang kaya, pwedeng nin huli gayod kan saiyang kapagalan, igwa siya nin mga declarasyon na sa pagdangog  kan iba “OA” man.

Arog kan nangyari kan sarong aldaw. Asin kan nagkapira pang beses na nakakaolay siya kan mga taga media.

An sabi kan iba, baad dae sana kita tood sa mga tataramon asin punto nin pagtaram ni Muñez ta bako siyang Bicolano.

O, pwedeng iba man an tabas kan saiyang dila.

Totoo, dakul an mga nag-oomaw ki Munez.

Strikto. Determinado. Talagang nakatutok sa trabaho.

Talagang grabe an hugop-hugop niyang maibitaran an peligro na pwedeng magresulta sa dae pig-andaman na katibaadan.

Kaya kun minsan, may mga declarasyon asin binubutasan na tararamon na tagob nin emosyon.

Marigsok an plano kan mga tawo na gustong maghasok nin kariribokan.

Iyan an pirmeng nasa isip kan pamayo kan pulis sa Naga City ngonian.

Alagad, aber pa.

May mga dapat sanang romdomon si Munez.

Bako siya an ley.

Nagpapaotob sana siya kaini.

Mamundong pag-isipon na an pinakahalangkaw na opisyal kan pulis digdi sato, habo nang magsunod kan ordinansa kan ciudad.

An boot niyang sabihon, siya an ley?

Dae ini pwede sa gobiernong may pigsusunod na ley.

Kaipohan magimata siya hale sa nanok na pagturog asin atubangon an realidad na mantang siya iyo an pamayo kan mga awtoridad sa pagpaotob sa seguridad, igwa nin limitasyon ini.

May iba pang mga ordinansa asin leyes na dapat igalang asin otobon man.

An Naga City may existidong ordinansa na tugot an pagtinda sa guilid kan mga tinampo, sa mga piling asin designadong lugar sana.

Aprobado kan alkalde asin kan Sangguniang Panlungsod..

An boot sabihon, dae siya pwede na mag-balga kaini bako siyang mas halangkaw sa pagboot kan ordinansa.

Kun sa pagtubod niya dae dapat patindahan an mga sidewalks ta makakaolang, nagcoordinar kuta siya sa alkalde kan Naga.

Sala na siya maghuma na maski pa igwang permiso sa ciudad, dadakopon, kukumpiskaron niya an mga efectos asin paninda kan mga sidewalks vendors, ta habo niya kaini.

An magkakanigong guibohon niya iyo an magcoordinar sa mga nanunungdan.

Bakong tama na an pinakahalangkaw na opisyal kan pulis iyo an enot na magbalga kan ordinansa, komo siya may obligasyon sa seguridad.

Alagad, apisar kaini, yaon pa man guiraray pagsaludo ki CD Muñez.

Naheheling saimo an tunay na pagmakulog sa mga namamanwaan.

Maogmang kafiestahan sa gabos.

Trending

Powered by Blogger.