EDITORIAL | Katoninongan, haen ka?Pirang aldaw na sana, Peñafrancia Fiesta na digdi sato. 

Ini an pinakadakulang tiripon nin mga Bikolnon asin mga devotos ni Nuestra Señora de Peñafrancia.

Taon-taon ta ining pighahalat asin pighahandaan.

An nasa isip ta iyo si danay na kaogmahan; reunion kan mga familia, kurumustahan nin mga amigo, asin orog sa gabos an pakisumaro sa Fiesta kan Ina kan Bicolandia.

Alagad, ngonian na taon, si dating pig-aanticiparan na maogmang tiripon asin reunion nabangotan nin makuring paghadit.

May homa nin peligro na naka-amba sa satuyang seguridad, sabi kan mga awtoridad.

Mamundong paghorop-horopon na mantang kita naghahanda sa dakulang celebrasyon, tagob na lugod kita nin paghadit, ta igwa nin naglaog na mga mararaot na elemento na boot magtanom nin kariribokan.

An sabi kan simbahan, dae kita maghadit. Ipadagos sana an pag-arang na magdanay lugod an katrangkilohan.

Mag-atang nin pangadyeon.

Pero, ano ta arog na kaini an kamugtakan ta ngonian?

Nagkuriyat an problema sa palibot kan satuyang banwaan.

Bako lang problema sa droga, corruption, nahaloan pa kan marigsok na mga pagtanom nin bomba na an puntariya mga dae man lamang nag-aaram-aram na mga civilian.

Iyo, magkasararo kita.

Tarabang kita.

Sorogon ta an mga gobernantes kan satong banwaan.

Magcooperar sa mga pulis asin iba pang awtoridad na iyo an nagmamangno kan paz y orden.

Orog sa gabos, ipangadye an katrangkilohan.

Haen na kaya an katuninongan?

Trending

Powered by Blogger.