EDITORIAL | Personae non grata sa Legazpi City

Igwa nin inaapod na Constitutional guarantees para sa gabos Pilipino na an gabos libreng mag-ehirsir kan inaapod na “Freedom of the Press" asin "Freedom of Expression."

Personae non grata? Claveria, Loterte, Persia
Retrato hale sa FB
Maski aram kan gabos na igwa ini nin mga limitasyon, importanteng maray an pag-ehirsir kan nasambit na mga derechos, sa sarong demokratikong communidad.

An nangyari sa Legazpi City ngonian na semana na pagdeclarar kan tulong miembros kan media na “Personae Non Grata” sarong maraot na panalmigan.

Bakong magkakanigo na nin huli ta sinda sinahotan na iyong nasa likod kan pagpalakop kan suboot salang bareta na si Mayor Noel Rosal may pagkaaram sa pagkuriyat kan illegal na droga, dapat nang maggibo tulos an Sangguniang Panlungsod nin resolusyon tanganing supogon sinda, dangan ideklalar na “persona non grata.”

An mga broadcasters na sinda Adam Claveria, Adrian Loterte asin Plaridel Persia, nagpapahimutik na bako sinda an nasa likod kan sahot na sinda an nagdigta sa pangaran ni Mayor Rosal asin kan Ciudad kan Legazpi.

Kun halimbawa pa igwa nin evidencia o pigsasarigan na pusog na prueba na sinda Claveria, Loterte asin Persia an responsable sa malisyosong akusasyon, an magkakanigong dapat guibohon iyo an pagsangat sainda nin casong Libelo sa jusgado.

Bakong tama, bako man magkakanigo asin sa kubarde an desisyon kan Sangguniang Panlungsod na condinaron an tulo por medio kan declarasyon na sinda mga “personae non-grata.”

Sabi kan resolusyon na pigpadrinohan ni Liga ng mga Barangay President Esmael Santillan, an tulong mga broadcasters, sagkod pa man, pigpapangaladan na maglaog sa City Hall asin iba pang oficina kan ciudad; prohibido na mag-interview sa mga oficiales; asin orog pang bawal na maghagad asin magkinabang nin mga beneficio hale sa gobierno lokal kan Legazpi City.

Ano an nasa laog kan payo kan mga oficial kan Legazpi City na nag-approbar kan resolusyon?

Ano ginibo ninda ini para magpaomaw ki Mayor Rosal ta sinda nagsusurog sa mga pighuhunang nagratak sa pangaran kan alcalde?

O, dai lamang piggamitan nin isip an saindang ginigibo huli kan nagkakalakagang emosyon?

An pwedeng isipon kan mga may pagka-intindi iyo na an sinambit na resolusyon producto nin ignorancia na kita nabubuhay sa sarong demokratikong nasyon; na an mga isinaysay na mga rason sa resolusyon, producto nin bangkarote na pag-iisip.

An resolusyon pagpahayag sana nin sentimiento. Dai pwedeng gamiton na armas na igwa nin fuerza nin ley, arog kan pig-iisip kan mga Oficiales kan Legazpi City.

Trending

Powered by Blogger.