Apektado ng APEC ang kabuhayan, kagalingan ng mga Pilipino—Bayan Bicol

Photo via Karapatan via Telesurtv
Dan Balucio
Bayan Bicol spokesperson

Sampung Bilyon Piso (P10B) ang ginastos ng Administrasyon Aquino para sa  engrandeng  hosting  ng Asia-Pacific Economic  Cooperation (APEC) Summit 2015 na  ginaganap  ngayong Nobyembre 18-19  sa  Maynila upang ibayong  itulak ang Neo-liberal na patakarang pribatisasyon, deregulasyon, liberalisasyon at di-nasyunalisasyon ng imperyalismong globalisasyon at  tuluyang ibukas ang pambansang ekonomiya sa“malayang kalakan”. Sapilitan  namang inalis sa mga lasangan ng Maynila ang mga street dwellers at dinala sa  Boys Town upang itago sa mga dadalo sa APEC ang malaganap na kahirapan sa bansa.

Sa loob ng 26 taon ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC, lalong sumahol ang buhay ng mga mamamayang Pilipino.  Ito’y dahil dominado  ng imperyalistang mga bansa sa pangunguna ng Estados Unidos ang ekonomiya ng Pilipinas.  Nananatiling atrasado at bansot ang pambansang ekonomiya na umaasa na lamang sa  pang-aangkat ng mga yaring produkto na maaari namang likhain dito sa ating bansa  at pag-export ng hilaw na materyales at murang lakas-paggawa sa ibang bansa sa halip gamitin natin sa pambansang industriyalisasyon.

Sa taong 2014, nasa 11.2 Milyong Pilipino ang unemployed at underemployed. Umaabot naman sa 23.7 Milyong Pilipino ang mahihirap, ayon sa konserbatibong ulat ng Philippine Statistics Authority (PSA) pero sa pinakahuling sarbey ng Ibon Foundation, 67% ng mga Pilipino ay mahihirap. Inaasahang    aabot na sa P61,205 ang utang ng bawat  Pilipino sa Disyembre 2015 dahil sa P6.2 Trilyong (P4.25-T sa lokal at P1.96-T sa dayuhan) kabuuang utang ng Pilipinas.
Gagawin ng APEC 2015 na napakapaborable sa dayuhang pamumuhunan ang klima sa pagnenegosyo sa bansa upang manghikayat ng maraming foreign investment. Papanatilihin  nito ang  labor contracting scheme, labor export policy,  two-tiered salary scheme at pagpako sa napakababang pasweldo,  profit repatriation, tax incentives, strike moratorium,  pagbenta sa pambansang patrimony  sa dayuhang mga kapitalista, at iba pang  anti-manggagawa, anti-mamamayan at anti-nasyunal na mga patakaran.  Itutulak din nito ang pagsasabatas ng mga patakarang lalo pang magpapatingkad sa Neo-liberalisasyon sa ekonomiya.

“Building Inclusive Economies, Building a Better World” ang tema sa taong ito ng APEC. Bibigyan pokus diumano ang micro, small and medium enterprise(MSME) upang makasabay sa pandaigdigang malayang kalakan. Ito ay panabing lamang sa Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA),  isang kasunduang pang-ekonomiya na isinusulong ng Estadong Unidos na lubusang mag-aalis sa kontrol ng Gobyerno sa negosyo  at lubusang ipapaubaya na lamang ito sa pribadong kapital. Nasa balangkas ng TPPA ang Asean Integtration o ang tinatawag na one  market economy sa Asya. Babaha ang murang mga imported na produkto sa pamilihan at dadausdos ang presyo ng mga lokal na produkto. Pag-iibayuhin nito ang pagbebenta sa likas na yaman ng bansa sa mga dayuhang kapitalista at paiigtingin ang imperyalismong pandarambong ng mga korporasyon sa mina at plantasyong multi-nasyunal.

Maliban sa ekonomiyang dominasyon ng mga imperyalistang bansa sa Asya-Pasispiko, sinusuhayan din ng APEC ang “ US Pivot Asia” o pagpihit ng 60% ng US military force sa Asya-Pasipiko  upang panatilihin nito ang kanyang  hegemonya sa buong rehiyon.

Philippines(PH) Not For Sale
JUNK APEC
Imperyalismong  Globalisasyon, Tutulan, Labanan!

___________

DISCLAIMER: The views expressed here are those of the author’s and do not necessarily represent or reflect the views of the editor.

Trending

Powered by Blogger.