Bicol newspaper | Bicol Standard | Get Bicol news about the Bicol region: Naga City, Camarines Sur, Albay, Legazpi City, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte and Catanduanes.

Monday, September 28, 2015

RAWITDAWIT | 'Pagbisto sa Sadiri' ni Estelito B. Jacob
Pagbisto sa Sadiri
(Matapos madalan sa TV-Patrol Bicol an manungod sa lamos na nadukayan sa salog kan Camaligan)
Ni Estelito B. Jacob

Binibisto ta an rarum
kan satong mga sadiri
sa babaw o rarum kan salog.
Sa paglataw kan satuyang
butod na lawas nagpupoon
an mga tataramon nin pagbisto,
apwera sa lubag-lubag nang
pandok, kamot, tulak, bitis,
pati na sa babad nang bado,
pantalon, pitaka, ID, resibo.
Nagtitinir sa satong lawas an kita
maging ati man o tignarakol an salog;
siring an kita magin malinaw man
o malibog an an nangingini-kining tubig,
asin siring an kita magin tuninong man o maribok
an nagngungurob-ngurob na sulog;
siring an kita magin pano man an salog
nin mga nagbuburak na lili o nagsasalbidang ati.
Nagtitinir an kita sa satong lawas.
Dai kaini maitago an nakaaging dingkilan,
durulak, kaangutan, asin kagadanan.
May rarum an rarum kan sadiri
na katakod sa lawas--dawa anong gabat
malataw sa matabang na tubig kan salog.
An sungaw kan lawas, nagsusurok
labi pa alisngaw kan kada tataramon
kan nagkakabirilot na reporter.
Kun madalan kan satong mga namomotan,
diyan ta na matutungkad an rarum
asin hangganan kan satong mga misteryo
sa pagbisto kan sadiring butod na lawas.


Oktubre 14, 2014
7:13 n.a.
Share:

Featured Post

Advantages and disadvantages of mother tongue-based education

Photo: Naga Smiles to the World by Shiela S. Ronquillo Del Gallego Central, Del Gallego District Since School Year (SY) 2012-2013,...