RAWITDAWIT | DAI MAAROK NA MISTERYO ni Estelito B. JacobDAI MAAROK NA MISTERYO
ni Estelito B. Jacob

May bagting an simbahan
Na minaganyak kun an isip riniribok
Kan mga kaulangan o kakulangan.
An ladawan sa simbahan an nagsasalo
Kan mga pugol na luha na tinutulak
Kan nag-aarab-adab na daghan.
Magtapos butasan an kagabatan,
Saka lang minakusog an boot
Na bagtason an marumarum na dalan.
May mga panahon na ginuguris nin doot
Asin an dapan pinapadugo nin tunok.
May mga panahon na ura-urada
Nakakapa an hinidaw na pandok
Alagad mayo sa init kan saiyang kublit
An mga inagrangay sa atubang nin ladawan.
Sa pagsuwayan, kinakagaw kan isip
An pagkamoot mantang may diit na pagduda.
Ini an dai maarok na misteryo:
Minasubang an liwanag minsan sa sulnupan
Asin duman sa dai hinuhuna,
Sa dai hinahagad, sa dai hinahanap,
Duman nasusumpungan an kasimbagan.

Oktubre 7, 2014
2:46 n.h.


DUMAN NAGIGIN BANAL
ni Estelito B. Jacob
 
Minsan agawon an pagdakop 
nin tataramon na nagtatapil sa dila.
Diyan mo lang maiisip na tumingag, 
mantang pirong an mata, tiklop an nguso.
Haros lumuhod ka sa daga sa paghapros,
kan duros ta duman kan nagigin banal,
duman mo nanunumpungan an langit
kan nangangalagkalag mong kalag.
Duman namamati an huyop sa kublit,
duman nagbibilog, naghahalnas, naghuhulpos
an ambon na gikan sa mga panganuron.
Diyan mo nadadakop an pinapasabot na dunong.
Saka mo maiisip an saimong ginikanan.
Saka mo tatawan tuldok an kasuratan.

Oktubre 23, 2014
10:23 n.b.

Trending

Powered by Blogger.