Latest

RA 10654: mga pagbabago at pagsawalang bisa sa ilang probisyon sa Batas Pangingisda

BULA, CAMARINES SUR – Tuluyang naging batas ang RA 10654 noong Pebrero 27, 2015 makaraan ang isang buwan na hindi ito mapirmahan ni Pangulong Aquino. Ito ay sang-ayon sa Saligang Batas [Section 27 (1), Article VI], na naglalahad na kapag ang isang Presidente ay nabigong tanggihan (veto) ang isang panukalang batas sa loob ng 30 araw mula ng matanggap sa Kongreso, ito ay awtomatikong magiging batas. Ang RA 10654 ay bumago (amend) at nagpawalang bisa (repeal) sa ilang probisyon ng RA 8550, ang lumang batas pangingisda.


Isa sa mga ini-export ng Pilipinas ay ang mga yamang dagat gaya ng isda na iniluluwas pa sa European Union (EU) na binubuo ng 28 bansa, isa sa pinakamalaking kasosyo ng Pilipinas sa negosyo. Ang EU ay may pamamaraang tinatawag na Generalized System of Preference Plus (GSP+) na kung saan ang bansang benepisyaryo nito ay maaring magluwas ng humigit kumulang 6,274 na produkto na walang taripa sa loob ng 10 taon. Noong Pebrero 2014, ang Pilipinas ay humiling para mabigyan ng GSP+ na pansamantala namang nabigyan habang pinag-aaralan ang hiling.

Subalit noong Hunyo 2014, ang Pilipinas ay binigyan ng “yellow card” ng EU kahalintulad ng isang babala dahil sa diumano’y kakulangan ng batas ng bansa para makontra o masugpo ang “IUUF” o Illegal, Unreported and Unregulated Fishing. Kapag ang Pilipinas ay nabigong sumunod sa alituntunin ng EU, hindi na pahihintulutan ang bansa na magluwas ng isda sa EU na magdudulot ng malaking kawalan sa pambansang ekonomiya.

Kaya ang Kongreso ay bumalangkas ng batas sa ilalim ng pinagsamang panukalang Senate Bill No. 2414 at House Bill No. 4536 na tuluyan nang naaprubahan ng dalawang kapulungan noong December 1, 2014. Subalit, mahigpit itong tinutulan ng organisasyon na kinabibilangan ng malalaking komersyal na mangisngisda sa kadahilanang ito raw bagong batas ay hindi makatarungan (oppressive and confiscatory) dahil kakaunti ang kanilang mahuhuling isda samantalang masyadong mataas ang penalidad ng paglabag dito.

Ang RA 10654 ay tuluyan nang naging batas sa pamamagitan ng [Section 27 (1), Article VI]. Hindi pinirmahan ni Pangulong Aquino ang panukalang batas subalit hindi niya rin ito ibinalik sa Kongreso o kinontra sa pamamagitan ng veto.

Napapaloob din sa na-amyendang batas ang pagkakaroon ng isang bagong kabanata (Administrative Adjudication) na nagbibigay kapangyarihan sa Kagawaran ng Pangisdaan at Yamang Dagat upang masiguro ang mabisang pagpapatupad ng mga regulatory measures. Tinatalakay din ang mga bagong konsepto kagaya ng community service para sa mga maliliit na mangingisdang lalabag sa batas na kabilang sa itinuturing na light offenses o iyong may mga kaparusahang magagaan lamang. Kasama din ang pagkakaroon ng awtomatikong pagtataas ng multa sa mga paglabag upang mahimok ang mga mangingisda na huwag gagawa ng mga bagay na labag sa batas.

Binabalangkas din sa RA 10654 ang iba pang konsepto kagaya ng Ecosystem-based Approach to Fisheries Management at Precautionary Principle, iba pang usaping internasyonal patungkol sa pagsasaayos ng yamang dagat at mga regulatory measures.
Ayon kay BFAR Bicol Director Dennis V. Del Socorro, “ipatutupad namin ang RA 10654 dahil ito ay akma at naayon sa panahon. Ito ay kabilang sa aming mga pananagutan na pangalagaan ang yamang dagat at ang mga sektor na umaasa dito. Hinihimok namin ang mga lokal na pamahalaan at iba pang kaisang mga ahensya at organisasyon na tulungan kami sa pagpapatupad ng na-amyendang batas pangisdaan”.

Ang maliliit na mangingisda ay may talang kabuuang 134,375 sa rehiyon ng Bikol kung saan 72% nito ay kalalakihan at 28% ay binubuo ng kababaihan. 62% naman ng nasa talaan ay direktang nangingisda (capture fishing) samantalang ang natitirang bahagi ay iyong mga nasa aquaculture, fish vending, gleaning at iba pang uri ng hanap-buhay sa pangisdaan.

Samantala, may kasalukuyang 122 lisensyadong commercial fishing vessels at gears ang kagawaran ng pangisdaan na pagmamay-ari ng 105 na operators. Ito ay nakatala sa Fishing Vessel E-Licensing System (FeLiS). Isang paraang “on-line” ng ahensya sa buong bansa na layong mapabuti ang sistema ng pagrerehistro at mapaiksi ang oras at gastos ng pagtatala.

Ang representasyon ng komersyal na sector ay isinaalang-alang sa pagbubuo ng Implementing Rules and Regulations (IRR) ng RA 10654 upang lubos silang mabigyan ng pagkakataong maipahayag ang kanilang saloobin sa na-amyendang batas. Sa Kasalukuyan ang IRR ay tinatayang matatapos s buwan ng Setyembre, anim na buwan matapos itong maipasa bilang isang batas upang lubusan na itong maisakatuparan.

(Ang pahayag na ito ay sa wikang Filipino sa pakikiisa ng Kagawaran ng Yamang Dagat at Pangisdaan sa Pagdiriwang ng Buwan ng Wika.)