85 anyos na lolo, naloko kan 30 anyos na babae

CIUDAD NIN NAGA— “An saiyang hadok maka hayop alagad an saiyang kugos maka demonyo.”

Ini an osipon kan 85 anyos na lolo na nagreclamo na siya naloko kan 30 anyos na babaeng katrato kasubagong aga sa sarong popular na restaurant digdi.


“Dae ko aram ta sa edad kong ini pirit kong hinahanap an init kan saiyang presencia, maski pa aram ko na igwa na siya nin pamilya asin may 3ng aki na,” sabi ni Lolo Kikoy.

Si Lolo Kikoy, taga barangay Penafrancia nagsumbong sa waiter kan Café Frederico, sa Crown Hotel na hinagadan siya nin kantidad P700.00 kan saiyang ka-“date” na babae, apisar kan an saindang dapat bayadan P400.00 man sana.

Bwelong nag-estorya an lolo sa reporter na ini. An sabi, haloy na niyang katrato an babae kaya ngani namoot naman siya digdi.

Kasubagong aga nagtagboan sinda sa plaza sa kahagadan kan babae na magpalipot sinda sa sarong cuarto sa hotel.

Alagad sabi ni Lolo Kikoy, pig pranka niya si Lolita (bakong tunay na pangaran) na dae niya kaya an hagad na makidurog, ta hale pa sana siya sa doctor asin an pagmate “low batt” daa siya.

Nin huli ta insistido an babae, inagda ngona niya na mag merindal sa Café Frederico, dangan magpahingalo na sana sa cuarto sa hotel.

Mantang ma-alas 10:30 na nin odto, nag-agda na si Lolita na maglaog na sinda sa hotel.

Pero dae naghihiro si Lolo Kikoy ta dae na talaga niya kaya.

Sa saiyang declarasyon pagkatapos na hagadon kan babae si pambayan sa kinakan ninda, nagpasabot si Lolota na nin kantidad P700.00 an bill, para sa dikit sanang pig-order ninda.

Pagkatapos bayadan sa counter, dagos nagtindog si babae asin naghalat-halat sa lobby kan hotel.

An gurang dae nagsunod ta may pagduda na mahal na maray si presyo kan saindang kinakan.

Hinapot ni Lolo Kikoy si Sir Mike, an servidor kan restaurant kun gurano si saindang dapat bayadan. Ipinaheling kan waiter sa gurang na P400.00 sana an kantidad kan kinakan. Mas barato pa ngani, sabi ni Sir Mike iinaan pa ini kan 20% discout senior citizen na siya.

Kan maaraman na dinaya siya ni Lolita, nagkulog an boot kan gurang ta linoko siya kan babae.

Sa boot ni Lolo Kikoy, okey man sana kun naghagad saiya nin cuarta, alagad bakong tama na pinatong sa presyo si saiyang personal na kaipohan. Sa primerong bulasok kan saiyang emosyon nagplano kuta si Lolo Kikoy na magpaiba sa floor manager kan restaurant sa pulis para ireclamo an babae na kaibahan.

Napugolan si saiyang kaanggotan kan maromdoman na may mga aki siyang titulado na pwedeng mapasupog kun siya magreklamo sa awtoridad, asin ibareta sa radyo an saiyang pangaran.

Mientrastanto, mantang nag ngungurob-ngorob an gurang na si Lolo Kikoy, dinulok kan reporter na ini gurang tanganing hapoton kan mapait na pangyayari.

Sabi sa reporter, dae talaga niya malingawan an babae huli sa saiyang hadok na maka-hayop alagad an saiyang kugos na maka-demonyo. Habo nang ipaliwanag an gurang kan gusto niyang sabihom kan nasambit na mga tataramon.

Inako ni lolo Kikoy na nagluya na an saiyang pagkalalaki.

Pirme na daa siyang nagbabakal nin pambakaskog sa buhay, orog na an herbal na inomon na nababakal sa kantidad na tulo sangatos an atado.

Para maomayan an saiyang kapungotan, pig ofreciran na tukdoan na lang siya kan gurangan na floor manager kan restaurant na mag-inom nin tagok kan ginagang gamot nin turog-turog o tinanom na makahiya, na probadong makusog an binino sa mga gurang na naghahanap nin kaogmahan.

Pirang minutos sana an nakalihis nalinga na an gurang.

Nagpaaram na si Lolo Kikoy tanganing maghanap na kan tinamom na turog-turog na saiyang papa-asiron sa masunod na semana.

An saiyang iwinalat na tataramon, kun masumpongan niya an babae na nagloko saiya, aalokon niya liwat para probaran an virtud kan ginagang gamot kan turog-turog.—Report ni Oscar Esmenda/BICOLSTANDARD.COM

Popular Posts

News

Government

Features

Powered by Blogger.