GMA-7 hinampang an mga empleyado kan 24 Oras Bikol

CIUDAD NIN NAGA—Tinapos na kan representante kan GMA-7 an saindang legal na obligasyon sa mga empleado kan programang 24 Oras Bikol.

24 Oras Bicol
Sabi kan informante sa BBS-DWLV na saro sa mga miembros kan sinambit na news team, saro-saro sindang kinaolay ni Rikki Escudero, an Vice president for Regional TV Operation.

Sinda pigpaliwanagan kan biglaan na pangyayari kan Viernes na hapon, na pakatapos sana kan 24 oras na bareta na Bicol, pinaisi na sinda na tapos na an sinambit na programa sa pagbareta.

Magian sa boot si mga pakiolay ni Escudero ta malinaw si saiyang mga paliwanag kun tano ta dapat mangyari si dae linalaoman.

Sabi kan informante, pinapirma sinda nin legal na documento, dapit sa inaapod na severance asin separation pay para sa lambang saro sa gabos na afectado kan desisyon.

Mientrastanto, maski ngani kan Viernes pa sinda natapos sa pag-aire kan pagbabareta, sinabihan man guiraray an mga talents asin mga empleado na abot na sa Mayo 31 an saindang empleo sa companiya.

Alagad, mayo na sinda sa aire.

One-on-one si pakikipag-olay sa mga natanggal na empleado na nagdurar nin singko hasta halawig na an 10 minutos.

Sinabihan sinda na kaipohan gibohon an mapait na desisyon para sa karahayan kan gabos.

Boot sabihon, segun ki Escudero, ma-iibitaran an mas dakulang problema huli sa desisyon kan GMA 7 na mag-streamline kan saindang operasyon.

Marurumduman na an sinambit na desisyon kan GMA 7 na gadanon an pagbabareta pigkundinar kan grupo kan mga nasa media, orog na an National Union of Journalists of the Philippines (NUJP), huli ta dae man lamang tinawan nin noticia an mga empleado kan mangyayari sainda.

Mismong mga kairibang abogado kan GMA 7 an nagtatabang sa pagduhol kan papel na pipirmahan, asin an cuarta na karibay kan pagseparar sainda sa trabaho.—BICOLSTANDARD.COM

Trending

Powered by Blogger.