Latest

Panguros o Ash Wednesday

CITY OF NAGA--Ash Wednesday ngonian–panguros sa Bikol. Saro ining aldaw nin pag-ayuno asin iyo an primerong aldaw kan Quaresma.

Nangyayari an Ash Wednesday sa laog nin 46 na aldaw (o 40ng aldaw nin pag-ayuno, kun dae kabale an 6 na Domingo, antes kan aldaw nin pagkabuhay o Easter.

An Ash Wednesday pig-ootob kan kadaklan kan mga Kristiano. Minapoon ini kun minsan – amay na parte kan taon, arog kan Feb 4 asin an pinaka huri poon Marso 10.

Kabale sa mga nag ootob kan Ash Wednesday iyo an Catolico, Lutherans, Methodists, Anglicans asin Presbyterians.

Sabi kan canonical gospels ni Mateo, Marcos asin Lucas, si Jesus Christo nag-ayuno nin 40ng aldaw sa desierto, asin nalabanan niya an mga tentasyon ni Satanas.

Saen naghale an pangaran na Ash Wednesday?

Naguikan an pangaran kaini sa naging kaugalian na pigbebendisyonan an mga abo kan sanga nin palmera na ginamit kan nakaaging taon, durante kan Palm Sunday. Asin ibinubugtak an abo sa payo kan mga paratubod kasabay kan pagsabi kan tataramon na “Repent, and believe in the Gospel” o "Mag solsol ka asin mag tubod sa ebanehelio".

Ginagamit man an tataramon na “Remember that you are dust and to dust you shall return” o romdomon mo na hale ka sa alpog asin sa alpog kan mabalik.

An kaugalian na ini nag poon poco mas o menos 1,000 taon an nakaagi, kan magadan si Jesucristo.--BICOLSTANDARD.COM