Trivia: Fiesta nin mga Gadan

Source
Ngonian na mga panahon an apod ta kan Nobiembre 1, All Saints Day o Aldaw nin mga Santo, Undas sa Tagalogs asin Fiesta nin mga Kalag sa Bicol.

Kan enot na mga panahon, an mga Kristiano, secretong nagtitiripon para tawan nin honra an anibersaryo kan mga nagadan na martyr.

Alagad, durante kan panahon nin persecusyon, sa lindong ninda Emperor Nero asin Diocletian, nagdakul na maray an mga martyrs. Huli kaini, naging difisil na maray an pagkaigwa nin suruway na celebrasyon para sa sainda.

Kaya, nagpagkaoroyonan na mag declarar nin sarong aldaw para sa pagromdom sa sainda gabos.

An pinaka enot na nairehistrong celebrasyon kan All Saint’s Day nangyari kan 397 A.D, sa St. Basil kan Caesarea. Sa sarong tiripon, inimbitaran si gabos na kristiano sa Provincia kan Pontus para sa fiesta kan All Saints Day.

An celebrasyon na ini, sarong pagromdom kan mga santong Kristiano, orog na si mga mayong especial na fiesta para sa sainda, sa kadakul na mga Romano Katolikong nasyon, Angelican asin simbahan nin mga Protestante.

An All Saints Day pig cecelebrar sa kadakol na mga nasyones kan kinaban.

Sa mga nasyones arog kan Pilipinas, Belgium, Hungary, Italy, Pertugal, asin Mexico, an mga tawo nagdadara nin mga burak sa linubngan kan saindang mga parientes asin miembros kan saindang familia.

Sa ibang nasyon sa Europa, arog kan Austria, Croatia, Poland, Asin Romania, ugali kan mga tawo na magsulo nin kandila sa ibabaw kan mga panteon kan gadan.

Sa nasyon kan Francia, an kinaugalian kan mga tawo iyo an pag-atang kan Nobiembre 1 para sa mga Santo. Alagad, pagdikom kan bangui, an atensyon kan mga tawo, duman na sa mga gadan.

Public holiday an November 1 sa Austria, Belgium, Bolivia, Chile, Croatia, France, parte kan Germany, Hungary, Italy Liechtenstein, Pilipinas, Poland, Portugal, Spain, Sweden, asin parte kan Switzerland.

Alagad, bako an aldaw na ining holiday sa Austria, Canada, United Kingdom asin sa United States.

An idea kan All Saints' Day na nagpoon kan ika apat na siglo kan an mga Kristianong Greigo padagos na magtangkuros kan fiesta kada primerong Domingo pakalihis kan Pentecost. Ini para honrahon si mga Santo asin mga martyrs.

An iba nagsasabi na kan 270 CE, alagad mayo nin bulan na nakabugtak sa record, si Pope Gregory IV, pig awtorisaran an declarasyon an Nobiembre 1 bilang holiday kan 835 CE.

May pagtubod na an declarasyon kan fecha 1 kan Nombiembre, may obheto na ribayan an an fiesta kan mga pagano na inaapod na Festival of the Dead (inaapod man na Samhain o an fiesta ni Saman, lord of death).

An All Saints’ Day, dae man dapat ikaribong kan All Souls’ Day, na primerong ginbo sa monastery kan Cluny kan 993 CE, na magrikas na nagkanayap sa mga Kristianong nasyon.
Bicol news | Albay news | Camarines Norte news | Camarines Sur news | Catanduanes news | Daet news | Iriga City news | Ligao City news | Masbate news |Masbate City news | Naga City news | Sorsogon news | Sorsogon City news | Tabaco City news | Virac news | Bicol Standard on Facebook | Bicol Standard on Youtube | Bicol Standard on Instagram | Bicol Standard on Google+ | Bicol Standard on Pinterest | Latest news in Bicol region | Bikol news | Bicol newspaper | 

Trending

Powered by Blogger.