Latest

Babaeng may syphilis ipigreklamo sa pulis

NAGA CITY—Nagkasabatan man guiraray an dalan kan duwang babae na namoot sa sarong lalaki, na sa pagtubod ninda, sinda an tunay na padangat sa buhay.

An duwa nagkasumpungan sa presinto kan pulis, mantang pig-iimbestigaran an lalaki na pigbisto sa   pangaran na Lauro. Siya an inaaragawan ni Lorna asin Vicky.

Susug sa estorya kan imbestigador, si Lauro dinara sa Police Headquarters digdi, kan sampalingon siya asin baloson man niya nin sampaling ni Lorna, na nagi niyang kasaroan sa laog nin pirang semana.

Si Lauro nasabatan kan saiyang ka-live-in na si Lorna sa Plaza Quezon, mientras na hinahalat an saiyang tunay na agom, na si Vicky.

Nag-aaso si kaangotan ni Lorna kan maaraman niya na binalikan ni Lauro an saiyang tunay na agom na si Vicky. Ini, apisar kan promisa kan lalaki na sinda nang duwa an mag-iibahan sagkod nabubuhay.

Nagluluwas sa estorya na dae lamang nagreparo si Lauro kan likaton siya nin sapuyong ni Lorma, na pirang aldaw na palang na dae nakakabayad kan saiyang pig-aarkilang cuarto sa Fiesta Hotel.

An sabi, nagdiklom si pagheling ni Lauro kaya binalos niya nin sapuyong si Lorna na haros madismayo sa kulog, kan tamaan kan walang kamot kan lalaki.

Ini nagresulta sa grabeng  escandalo, kaya sinda pareho dinara sa hepatura kan pulis.

Mientrastanto, saro sa saindang mga katrabaho bilang “prosti” an nagapod sa cellphone ni Vicky, an tunay na agom ni Lauro. Sinabihan siya na binitbit an saiyang esposo kan pulis pasiring sa precinto.

Inabutan ni Vicky si Lorna na malalata an pisngi sa kusog kan sampaling na saiyang inabot ki Lauro.
An sabi, pag-abot tulos ni Vicky, naromduman niya an sumbong kan saiyang agom, na si Lorna an naka-olakit saiya kan helang na “syphilis” na saiyang pinapabulong ngonian.

Nag-gurunitan an duwang babae, ta sabi ni Lorna, saiya si Lauro, mantang si Vicky nagpahayag na siya an original na esposa.

Nabigla an apat na pulis sa nangyari kaya dinara sinda sa guilid para imbestigaran.  Nagpadagos guiraray an sirimbagan kan duwa.

Hastang kinurahawan ni Vicky na dae dapat magpaheling siya, maski nuarin ki Lauro, ta siya an naka-olakit kan helang kan saiyang agom.

An mga pulis na naghusay nagpatahaw para magkasundo an duwang babaeng nag-iiwal.

Sinda palan na duwa, si Lorna asin Vicky, dati mag-amiga. Pero nagkaiwal huli sa lalaking pareho ninda namomotan.

An estorya kan magkaribal nagtapos sa pagpatawad sa lambang saro.

Sinda nagkaoyon pang tabangan ipabulong si Lauro ta nag-iihi nang dugo, huli kan saiyang helang. Si Lorna mapabulong man.

Antes na naghale si Vicky, kinaolay pa kaini an duwang pulis asin sarong reporter sa radyo para ipaisi na barato sana an saindang servicio.

An presyo ni Vicky, sa kantidad sanang P500, pwede na an pirang minutos na kaogmahan, asin siya na daa an bahala sa cuartong lalaogan.

Si Lorna, sa ibong na lado, dae naka-ofrecir kan saiyang sadire ta nabuking na igwa siyang helang na nakakaolakit.—Report ni Boyet Paderes, BICOLSTANDARD.COM

Bicol news | Albay news | Camarines Norte news | Camarines Sur news | Catanduanes news | Daet news | Iriga City news | Ligao City news | Masbate news |Masbate City news | Naga City news | Sorsogon news | Sorsogon City news | Tabaco City news | Virac news | Bicol Standard on Facebook | Bicol Standard on Youtube | Bicol Standard on Instagram | Bicol Standard on Google+ | Bicol Standard on Pinterest | Latest news in Bicol region | Bikol news | Bicol newspaper |