Latest

Selosong lalaki, sinaksak an karibal sa pagkamoot, irido

GARCHITORENA, CAMARINES SUR – Pagkamoot na tagob nin pagselos an nagtulod sa sarong lalaki para saksakon niya an saiyang kabarangay.
Selosong lalaki, sinaksak an karibal sa pagkamoot, irido
Stock photo: Wikimedia Commons
Segun sa tiniripon na informasyon kan mga awtoridad, si Arnel Maimon, (bakong tunay na pangraran) an nalalangob ngonian sa carcel sa casong pagprobar na paggadan kan saiyang karibal sa sarong magayon na daraga digdi.

An estorya nagpoon kan aksidenteng masabatan ni Arnel an saiyang kailusyon na si Sonia Magayon, (bakong tunay na ngaran) sa sarong hayakpit na tinampo sa saindang barangay.

Nag-iwas na sana si Arnel sa dalan para maibitaran an confrontasyon. Makuri an kurab-kutab kan saiyang daghan, kaya nagpahipli na lang sa poon nin batag, mantang luway-luway na nagdadalihig an luha sa saiyang daghan.

Huli sa grabeng pagselos, ta lamos talaga siya nin pagkamoot ki Sonia, napurisaw an saiyang dating pirming nanok na pagturog pagkabanggui.

Nakasanday sa ulonan, pigparaisip si nangyari kaya dagos nag langkaba sa saiyang marigsok na isip na planong resbakan an saiyang karibal na si Romeo Mabilis (bako man tunay na pangaran).

Matanga nin banggui sa saiyang higdaan, ilinuwas ni Arnel an mga surat saiya ni Sonia na itinago sa saindang aparador. Mantang binabasa an mga surat, surunod-sunod na nagtagdo an mga luha sa sinuratan na papel.

Garong pisog nin mais an pagkadarakula kan nagdalihig na mga luha.

Amay nin aga, sinurongan ni Arnel si Romeo sa atubangan kan saindang harog.

Nagdiskusyon an duwa asin pirang segundos sana, nasaksak ni Arnel si Romeo.

An mga tiniripon na informasyon antes kan incidente, nagluluwas na pirang semana pa lang palan na ka-trato ni Arnel si Sonia.

Pirang taon niya ining pigsuyo asin pig-ilusyonan makua sana an saiyang mahamis na pag-ako kan saiyang liputok na pagkamoot.

Decidido talaga si Arnel na pakasalan si Sonia sa pinakamadaling panahon.

Alagad, an naka-olang sa pag presentar ki Sonia an pagrapado kan bagyong si Glenda ta nadanyaran an hanapbuhay.

Si Arnel nagkukurahaw nin mga tataramon na naghihinayang siya kan saiyang inubos na panahon sa pagsuyo sa daraga.

An nagtulod ki Arnel na saksakon si Romeo iyo an saiyang naheling na mantang marumarom na asin pasulnopon an saldang, namansayan niya si Romeo asin si Sonia, higot na nagkakapotan an saindang mga kamot, mantang naglalakaw.

An iridong si Romeo nagsabi na mayo siyang kasalan. An totoo, sabi niya, aram niyang kailusyon ni Sonia si Arnel.

Alagad, marikas na nag sugpon na, kailusyon pa man sana, bako pa man sindang mag-agom. Arog ni Arnel, siya soltero asin gusto man mag-agom ki Sonia.

An pigselosan ni Arnel na si Romeo tulong aldaw pa sanang nag-ilusyon ki Sonia.

Pero, nagluluwas na siya na an pigtiwalaan kan saiyang pagkamoot.

Si Romeo nagpapaomay kan saiyang tama.—Estorya ni Oca Esmenda, BICOLSTANDARD.COM
Bicol news | Albay news | Camarines Norte news | Camarines Sur news | Catanduanes news | Daet news