Gob Salceda, ipigreklamo sa Ombudsman

ALBAY—An pagmatagas ni Gob Joey Salceda na ipaisi o ipasilag sa mga tawo kun siisay an naging benefisyaryo kan programa kan gobierno provincial na Albay Higher Education Contribution Scheme (AHECS) program an nagbusol kan grupong Citizen’s Crime Watch (CCW) sa Bicol na maghagad na kastigohon an hefe ejecutibo.

Gobernador Joey Salceda
Source: www.wikipedia.org

Ini por medio kan isinangat na reklamo sa opisina kan Ombudsman, contra ki Salceda.

Si Diego Magpantay kan CCW Bicol, sa pakikipagolay kan BICOL STANDARD nagsabi na duwang beses na siya nagpadara nin surat sa gobernador na naghahagad nin mga documento mapadapit sa mga benefisyaryo kan programa, alagad sinda sinayomahan kan nasambit na mga informasyon.

“Ini malinaw na pag balga kan mga provision kan Code of Ethics,” sabi ni Magpantay.

“An nasambit na gawi asin pagmasipara na utobon an ley sa 'transparency' may nakatagamang magkakanigong kastigo,” sabi kan nagrereklamo.

Isinaysay ni Magpantay kan CCW na an saiyang surat may mga fecha 5 asin 31 kan bulan na Marso. Alagad, hasta sa sinusurat an baretang ini dae pa suboot nagtatao nin kasimbagan an gobernador o an saiyang opisina.

“Mapadara pa ako nin saro pang surat mapadapit man guiraray digdi, maski na ngani malinaw nang nagbalga na siya kan ley," sabi pa.

An kasimbagan kan hefe ejecutibo kan Albay iyo suboot an masimbag kan mga kahapotan ni Magpantay, asin matao nin linaw sa isyu kun ginamit sa toltol na programa an fundo na inutang kan gobierno provincial, o kun ini nadigtaan nin kurupsyon, sinabi pa.

Mientrastanto, an CCW mapadara man nin surat sa Provincial Education Department na pinapamayohan ni Nenita Villalon na naghahagad man nin listahan kan ma sinasabing rinibong “scholars” kan provincia.

Sabi ni Magpantay, maging an mga Board Members digdi na igwa nin pagkaaram sa pag gastos kan fundo sa lindong kan AHECS hahagadan man niya nin informasyon.

An ibang board members digdi, igwa man nin scholars na babayadan kan fundo hale sa AHECS.

Sarong surat an pihahanda na ngonian manongod sa bagay na ini.

An Albay Higher Education Contribution o AHECS program may obheto na tabangan makatapos nin pag eskwela sa college an mga tios na jovenes kan provincia.

Ini pinonan kan 2010, asin nag lalaom na dakul an matatawan nin biyaya.

An AHECS sarong programa sa pagpapaeskwela na inarog man sana suboot kan Albay sa Australian education model.

Ini parte man kan Education Quality for Albayanos (EQUAL), na programang mataong kagianan sa pagpa-adal nin mga estudiante na gustong makatapos nin apat na taon na curso o maski duwang taon sana.

An AHECS sarong programa na an fundo inutang kan gobierno provincia.

Gagastosan sa mga scholars nin tig P5,000 an kada semester.

Sabi ni Magpantay na pursigido sindang maghagad nin cuentada kun pano ginastos asin sisay an nabiyayaan kan programa sa scholarship, huli sa nagbalangibog na informasyon na ramog ini nin anomaliya, idinugang pa sa saiyang pahayag.

An total na inaprobaran na utang kan Albay kantidad P700 milyones na bayayadan hale sa Internal Revenue Allotment (IRA) asin  kinidaron taon-taon sa gobierno provincial na may inaapod na IRA intercept provision sa utang. --BICOLSTANDARD.COM.

Bicol Standard on Twitter
Bicol Standard on Facebook
Bicol Standard on Youtube
Bicol Standard on Instagram
Bicol Standard on Google+
Bicol Standard on Pinterest

Trending

Powered by Blogger.