Virac Cathedral Parish Holy Week 2014 Activities

Virac Cathedral Parish Holy Week Schedule of Activities


DOMINGO KAN PASION
(Abril 13)

Aga - 4:00 - MISA PRO POPULO
- 5:00 - BENDICION kan mga langkoy. Gigibohon sa patio kan Catedral. 
- PROCESION kan Solemneng Paglaog ni Jesus sa Jerusalem
- 7:00 - MISA
- 8:30 - MISA (English)

Hapon - 4:00 - MISA
- 5:00 - MISA
- 6:00 - MISA (English)
- 7:00 - MISA

N.B. Igwa nin Alay Kapwa special collection sa gabos na Misa. 
Dai nin procesion sa hapon.

LUNES SANTO
(Abril 14)

Aga - 6:00 - MISA 
- 6:30 - MISA
Hapon 
- 7:00 - Eve of Reflection

MARTES SANTO
(Abril 15)

Aga - 5:30 - MISA 
- 6:30 - MISA

Hapon - 5:00 - MISA KAN CRISMA
- PAGBAGO NIN 
PANUGA SA
PAGKAPADI

MIERCOLES SANTO
(Abril 16)

Aga - 5:30 - MISA 
- 6:30 - MISA
- 9:00 - KUMPISAL

Hapon -4:00 - KUMPISAL
- 4:45 - PERPETUAL HELP NOVENA
- 5:00 - MISA
- 6:00 - PROCESION

Igwa nin “tableau presentation” kan catorseng estacion sa aagihan kan procesion, programa kan Parish Youth Pastoral Forum asin Federated Centro Catolico. (Gogon-Palnab Route)


JUEVES SANTO
(Abril 17)

Aga - 9:00 - KUMPISAL
Hapon - 4:30 - MISA KAN 
HURING PAMANGGI

N.B. Igwa nin Offertory Procession para sa “SHEPHERD’S FUND” (formerly “Love A Priest” Fund). 

- 7:00 - SOLEMNENG 
PAG-VELAR SA BANAL
NA SACRAMENTO

Taltag kan Pag-Velar:

7:00 PM 
- Apostolado de la Oracion
- Asociacion del Carmen
- Confradia de San Antonio
- St. Jude Thaddeus Association
- La Purissima Concepcion
- Nstra. Sra. de Dolor
- St. Joseph Association
- Anawim Covenant Community

8:00 
- Our Lady of Fatima Association
- Children of Mary
- Perpetual Help Association
- Associacion de Jesus Nazareno
- Catholic Women’s League
- Our Lady of Lourdes Association
- Junior DMI
- M.E. Classes 1 – 10
- Golden/ Silver Jubilarians
- St. Cecilia’s Choir

9:00 
- Daughters of Mary Immaculate
- Mother Butler’s Mission Guild
- M.E. Classes 11 – 20 
- Angeli Domini Music Ministry
- IC Cathedral Choir
- Cathedral LecCom Guild

10:00 
- Legion of Mary
- San Lorenzo Ruiz Association
- Squirettes of Mary
- M.E. Classes 21 – 30
- El Shaddai Catholic 
Charismatic Movement
- Holy Name Society
- Parish Catechetical Ministry
- Cathedral NEP Community
- Neo-Catechumenate 1 – 4
- Parish Youth Pastoral Forum

11:00 
- Parish Centro Catolico
- Knights of Columbus
- Eucharistic Lay Ministers
- M.E. Classes 31 – up
- Neo-Catechumenate 5 – 7
- Couples for Christ

12:00 
- Adoracion Nocturna Filpina

N.B. An mga bakong kaayon sa mga grupo na nakalista magpili na sana nin sadiring oras sa pag-velar. Pag alas 12:00 nin matangang banggi, isasara an Catedral. Ini bubuksan giraray pag alas 9:00 nin aga, Viernes Santo, para sa masunod na actividad. Mantang nakasara an simbahan sa publico, gigibohon an paglinig asin pag-andam kan lugar para sa mga liturgia kan Viernes Santo. 

VIERNES SANTO
(Abril 18)

Aga - 5:00 - VIA CRUCIS SA BANWA
- 9:00 - KUMPISAL

Hapon - 1:00 - SIETE PALABRAS
- 3:00 - LITURGIA KAN PASION
NIN KAGURANGNAN

N.B. Igwa nin special collection para sa “Lignum”.

- 6:00 - PROCESION KAN
SANTO INTIERRO

Igwa nin “tableau presentation” kan catorseng estacion sa aagihan kan procesion, programa kan Parish Youth Pastoral Forum asin Federated Centro Catolico. (Poblacion Route)

- 10:00 - PROCESION KAN
SOLEDAD

SABADO DE GLORIA
(Abril 19)

Aga - Daing acto-liturgico pagkaaga. Gamiton an panahon sa mga santos ejercicios arog baga nin pagpamibi, Bible reading, meditations, Via Crucis, etc.

Hapon 

- 7:00 - VIGILIA PASCUAL

N.B. Ini an pinakamahalagang liturgia sa bilog na Semana Santa asin sa bilog na taon. Magdara tabi nin kandila. 

Mga gigibohon:
- Bonyag/Pagbago kan Panuga sa Bonyag
- Rito kan Pagbaltas sa Dagat na Pula
- Pagbago nin Pakipagtipan sa Pagtubod 
kan mga Basic Faith Communities. 
- Offertory procession 
para sa Cathedral Renovation Project.

- 10:00 - NEO-CATECHUMENAL
EASTER VIGIL

DOMINGO KAN RESURECCION
(Abril 20)

Aga - 4:30 - ENCUENTRO
- MISA (Aleluyahan/Patio)
- 8:30 - MISA (English)
- 10:30 - BONYAG

Hapon - 4:00 - MISA
- 5:00 - MISA
- 6:00 - MISA (English)
- 7:00 - MISA

N.B. Igwa nin special collection sa gabos na Misa para sa Ruby Anniversary kan Diocesis.
(Virac Cathedral Parish)


Trending

Powered by Blogger.