Mga parasugal, dinakop sa San Fernando

SAN FERNANDO, CSurHuli sa higot na marhay na kasugoan kan oficina regional kan pulis sa Bicol, hinihigosan na marhay an mga awtoridad na poronponon an siisay man na igwa nin pagbalga sa ley.
Playing cards
Source
 Tupada, cara y cruz, maski tong-its, target nang surodon kan mga awtoridad, para mahipnoan an kaipohan na accomplisimeinto bulan-bulan, na iyong hagad sa saindang kan mga namamayo sa mayong patawad na pagpasunod kan ley.

Sinda Daniel Noora y Cadag, 20; Juner Noora y Doe, 18; Benedict Gases y Sibulo, 25, anas residentes kan barangay Del Pilar, dinakop mantang nagkakawat nin tong-its.

Sa sugal na pusoy man dae nakaligtas an mga nagkakarawat na sinda Mark Anthony Sacres y Capillano, 19; Junald Capillano y Solas, 22; Jesus Noora asin saro pang menor de edad. Sinda anas man residentes kan barangay Del Pilar.

Huli ta nadakop sinda sa akto na nagsusugal, dinara sinda sa oficina kan Provincial Prosecutor tanganing sangatan tulos nin caso.

Namayo kan operasyon kan pulis iyo si PSI Victor Azuela, an acting na hefe kan pulis digdi.
Afuera kan mga nasambit na sugal, na paglapas sa PD 1602, an mga awtoridad nangingisog pang entero ngonian sa pag dakop kan mga patupada.—BICOLSTANDARD.COM

Bicol Standard on Twitter
Bicol Standard on Facebook
Bicol Standard on Youtube
Bicol Standard on Instagram
Bicol Standard on Google+
Bicol Standard on Pinterest

Popular Posts

News

Government

Features

Powered by Blogger.