Sunday, March 9, 2014

Giya sa Marhay na Nutrisyon para sa Pilipino

Ten Nutritional Guidelines for Filipinos by the National
Giya sa Marhay na Nutrisyon para sa Pilipino

An Giya sa Marhan na Nutrisyon para sa Pilipino ipiglansar kan National Nutrition Council. Ini isinurat sa Bicol tanganing matabangan an lambang saro sa region sa pagpili kan tamang kakanon, asin magpagiromdom kan mga dapat gibuhon tanganing malikayan an helang.

Bicol Standard on Twitter
Bicol Standard on Facebook
Bicol Standard on Youtube
Bicol Standard on Instagram
Bicol Standard on Google+
Bicol Standard on Pinterest
Share:

Featured Post

Quack dentist arrested in Naga City

Photo courtesy of Dr. Albeus NAGA CITY (Bicol Standard) – A person believed to be a quack dentist was arrested by authorities as he was...