Mga Tabangnon sa Tigaon, binisita

An tribong Agtang Tabangnon nagrokyaw kasubago kan sinda bisitahon kan mga oficiales kan gobierno sa pangenot kan representante kan Department of Education Camarines Sur, asin ni Bokal Amador Simando kan ikalimang distrito kan provincia. Sa pagdatong ninda, an mga Tabangnon nagkaranta asin nagbarayle sa pag-agda kan mga nagdadalaw palaog sa saindang tribo para maheling an kagayonan kan saindang kultura.

Retrato nin mga daragitang Tabangnon sa Coyaoyao, Tigaon, Camarines Sur sa atubangan kan saindang harong-harong sa itaas nin kahoy (Kua ni Oscar Esmenda/Bicol Standard)
Sa Eco Park sa Coyaoyao, Tigaon, Camarines Sur, nag-eerok an saro sa mga natatadang grupo na pinagcoconsiderar na enot na habitantes kan nasyon.

Para maisalbar asin mapreservar an suanoy na kultura, nag-aayuda an UNESCO Germano, St. Nikolaus, Germany, Hansel and Gretel Foundation, Andy Hofmann & Family asin si Carmen Dapilos.

Pinaka-ogmang parte sa pagtiripon ngonian iyo kan ipadangog kan mga Tabangon an saindang rawitdawit na "Hibi nin Tabangnon."

An sabi:

"Kami an boses sa tahaw nin kadikloman
Sana dangogon an samuyang korahaw,
Kami man saindong salingoyon,
asin dai paglingawan."

Mientrastanto, si Rico Flojo, an chieftain kan mga Tabangnon digdi, nagsabi na "Dai pa huri na ipaaram sa gabos na yaon pa kaming ipaabot saindo an samuyang katutubong kultura."

Afuera kan mga representantes na hale sa gobierno, an pagdalaw sa tribo inibahan man kan mga miembros kan local na media.

Bicol Standard on Twitter
Bicol Standard on Facebook
Bicol Standard on Youtube
Bicol Standard on Instagram
Bicol Standard on Google+
Bicol Standard on Pinterest

Trending

Powered by Blogger.