Friday, February 28, 2014

Kantang suanoy: Isipon Mo Sana

Asin-asin / Lantana flower
Burak nin asin-asin
Isipon mo sana
Namomotan taka
Dahil minsan saen
Dae malingaw ka
Sa simong pagturog
Asin sa pagmata
Gabos na recuerdo
Simong guiromdoma

Sa aldaw, sa banggui
Antes ka magturog
Sarong inagrangay
Idulot mo sa Dios
Nganing matiwasay
An sakong pagkamoot
Isipon mo sana
Namomotan ta ka


Share:

Featured Post

Bicol PNP nabs 2,701 in anti-illegal gambling ops

LEGAZPI CITY -- For the past three quarters covering the period from January-September this year, a total of 1,079 positive illegal gam...