Chocolate, namemeligro nang mawara sa estante?

Chocolate, namemeligro nang mawara?
Chocolate, namemeligro nang mawara?
Sa maabot na aldaw kan mga puso, magiging uso na naman an pagreregaluhan nin chocolate kan mga mag-ilusyon.

Alagad, aram daw nindo na an paboritong kakanon na ini, namemeligro nang mawara sa laog sana nin anom na taon?

Kun magkatotoo an prediksyon ni Angus Kennedy, sarong eksperto sa negosyo nin chocolate sa kinaban, pag-abot kan taon 2020, magkakaigwa nin grabeng kakulangan sa supply nin cacao.

Sabi ni Kennedy, dai kakayahon kan produksyon kan mga paratanom nin cacao na suplayan an nagpaparadakulang pangangaipo kan industriya.

Para taparan an kakulangan sa produksyon nin cacao, makaipo suboot nin espasyo na arog kadakula kan satong kinaban.

Huli kan siring na pangyayari, dai maebitaran na malangkaw na maray an presyo kan chocolate.

An resulta kaini, iyo na an mga paragibo nin mga produkto hale sa cacao, hahaluan ini nin manlaen-laen na klaseng prutas, almond, mani, o pili para makatipid.

Sabi sa pag-aadal, an cacao mapoon magbunga pakalihis nin apat na taon.

An boot sabihon, kulang an naeencaminar na maglaog sa cacao production dahil sa halawig na panahon na dapat halaton para makakua nin bunga asin maka-delihensya.

An chocolate enot na nadiskubreng managom na kakanon kan panahon kan mga Mayan asin Aztec 1,500 na taon bago namundag si Cristo, o 3,500 na tao na ngonian.

Kan enot na panahon, an cacao na iyo an ginigibong chocolate, pinagtutubudan na regalo gikan sa saindang pigtotobod na kagurangnan asin pwede sanang tomaron sa mga sagradong seremonia.

Huli sa importansya kan cacao, an gabos na nasasakupan kan mga Aztec sa South America, pinagmamandahan na magbayad kan saindang buwis por medio sana nin pisog nin cacao.

Entonces, kun kamo interesadong magyaman sa cacao, igwa pa nin natatadang anom na taon magpoon ngonian bago magkaigwa nin grabeng pagkulang-kulang nin supply kaini sa taon 2020.

Trending

Powered by Blogger.