Latest

Ano ta hinahale an palong kan manok na pambulang?

Manok na pambulang
Manok na pambulang
An estorya kan burulang nagpoon labi nang tres mil na taon an naka agi. Alagad, naging popular ini, kan an mga Europeo asin mga Americano magkahelig sa nasambit nang sports. Nin huli kaini, nagi nang professional an mga torneo.

Sa America, asin iba pang lugar sa Europa, an mga para bulang nagkakaigwa kan sports na ini, pagkatapos sana kan “molting” season o pagduro kan mga manok.

An pagduro, minapoon sa bulan na Julio, asin inaabot nin bulan na Octubre.

An kinaugalian, iyo na minapoon an mga sultada o burulang sa bulan na Nobyembre hasta Mayo o Hunyo,  sagkod na dae pa minaabot an paglagas liwat kan balukag kan mga manok, o pagduro liwat.

Nin huli ta malipot an klima sa America asin Europa, parate minatagas an mga palong (comb) asin lantason (wattle) kan mga pambulang nin huli sa grabeng lipot. Kaya, kaipohan palongan an panlaban.

Saro pang rason iyo na an mga palong, talinga asin lantason, iyo an parateng nakukulaitan kan tuka sa panahon kan laban. Ini an paliwanag kun tano ta mayoriya kan mga manok na pambulang, hinahale an palong asin lantason.

An pagpalong kan mga pambulang na manok, nagi nang international standard, kaya sagkod ngonian, ginigibo pa guiraray.

Afuera kaini,  mas guapo suboot an manok, kun magayon an pagkapalong.

An Pilipinas iyo na ngonian an World Cockfighting Capital, ta ibinawal na an burolang sa America.
Sabi sa report, an bulang sa Pilipinas saro nang bilyon pesos na industria, asin milyon nang mga familia an nag-aasa digdi para sa saindang pagkabuhay.