Bomba sa Elavil bus, bakong totoo

Source
Bako man palan na tunay na bomba an nakalaag sa karton na yaon sa estribo kan Elavil bus.
Maromdoman na subagong aga, nagkariribok harani sa Central Bus Terminal kan maglakop an bareta na may bomba na itinanom sa nasambit na bus.

Nadiskubre kan mga autoridad na an laog palan kan kahon, goldfish na dadarahon sa Masbate. Nakabogtak ini sa plastic na igwa nin oxygen.

Nagkawsa nin pagkaribong sa mga autoridad an pagtukaw kan ayam (canine) na dara kan mga miembros kan bomb disposal unit.

Suboot, an karton kaya na linagan kan goldfish, pwede na ginamit man na laganan nin mga rebentador, kaya parong ini nin pulbura.

Huli kan posibleng huma sa buhay, an liderato kan Saint Joseph School, na harani sa Central Bus Terminal, nagsuspendir kan saindang klase subagong aga.

Trending

Powered by Blogger.